BRIEFING
Boven de verdieping van het huidige hoofdkantoor van Carhartt , waar Qupix het interieur voor heeft ontworpen, kwam de helft vrij. Aangezien Carhartt zeer snel groeit, zochten zij een mogelijkheid tot uitbreiding van de kantoorplekken én wilde graag de showroom verhuizen zodat deze een meer prominente plek in zou nemen. 
In de bestaande situatie werd het totaal beschikbare kantooroppervlak verdeeld in twee gebieden doordat de vorige huurder er twee kantoorruimtes in had geplaatst. Om o.a. sloop- en installatiekosten te besparen hebben wij ervoor gekozen deze ruimtes te behouden en op te nemen in het ruimtelijke concept.
Aangezien het hoofdkantoor van Carhartt in Nederland gevestigd is en men vanuit hier distribueert naar geheel Europa is het concept hierop gebaseerd. Men moet als het ware de ruimte zien als een pakhuis waar de containers net zijn binnen gescheept vanuit het moederland, de Verenigde Staten. Zodoende is gekozen voor materialisering wat men treft in pakhuizen; staal, gaas, houten stellages, maar ook zeecontainers!
SITUATIE ZOALS HET WAS
HET RUIMTELIJKE ONTWERP EN VISUALS
VISUALS
HET RESULTAAT
Qupix® heeft voor het project zorg gedragen voor het ontwikkelen van het ruimtelijke ontwerp, de technische uitwerking daarvan (detaillering, lichtplan staaltekeningen etc) en het grafische ontwerp.
Back to Top