YAKULT EUROPE HQ
ALMERE THE NETHERLANDS
Veel mensen weten het niet maar in Almere staat de Yakult fabriek die produceert voor alle Europese landen. Om mensen te informeren over het productieproces heeft Yakult Europe de deuren opengezet en worden er fabrieksbezoeken georganiseerd. Aan het einde van deze bezoek werd er vaak gevraagd om souvenirs en zodoende heeft Yakult Qupix gevraagd om een shop te ontwerpen om Yakult aandenken te kunnen kopen. Daarbij heeft Qupix tevens een kantoorruimte ontwerpen welke grenst aan de shop. 
De opleverdatum is nog niet bekend.
Many people do not know, but in Almere the Yakult factory is situated that produces for all European countries. To inform people about the production process, Yakult Europe has opened the doors and factory visits are organized. At the end of this visit, people often asked for souvenirs and so Yakult asked Qupix to design a shop to buy Yakult keepsakes. In addition, Qupix has also designed an office space adjacent to the shop.
The delivery date is not yet known.

Back to Top