SAMSUNG POP-UP STORE
AMSTERDAM
Samsung opent twee pop-up stores voor zijn nieuwe Galaxy Note7. In de pop-up stores in Amsterdam en Rotterdam kunnen mensen de smartphone ervaren en deze direct bestellen. Twee Virtual Reality ervaringen brengen mensen in beweging, terwijl een speciale Note7-artist de deelnemers op eigen wijze vereeuwigd met fotografie en tekeningen. 
Samsung opens two pop-up stores for its new Galaxy Note7. In the pop-up stores in Amsterdam and Rotterdam, people can experience the smartphone and order it directly. Two Virtual Reality experiences get people moving, while a special Note7 artist immortalizes the participants in their own way with photography and drawings.
Back to Top